Monday, February 6, 2012

Article on Uttarabhoopa play in Sudha Magazine

ಗೆಳೆಯರೇ, 
ಈ ವಾರದ "ಸುಧಾ" ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ - "ಉತ್ತರಭೂಪ ಬೀಚಿ" ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬ೦ದಿದೆ. ರ೦ಗಕರ್ಮಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾದ ಶ್ರೀ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವರು ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

Friends, 

An article on our play - "Uttarabhoopa BeeChi" has been published in this week's "Sudha" Kannada weekly. This article has been written by veteran theatre person and journalist Shri. Gudihalli Nagaraj


No comments:

Post a Comment