Saturday, July 31, 2010

Repeat show of SHALABHANJIKE

Dear Patrons,

Antharanga is staging the repeat show of SHALABHANJIKE on Sunday, 8th August 2010 @ Sri Taralabalu Center, RT Nagar, Bangalore @ 7:00 PM.


Kindly do come and watch the show. Please spread the word through your blogs, on social networking sites, etc. 

Also, please encourage your friends and relatives to subscribe to this blog to keep a tab on the updates from our troupe. 


Yours Faithfully,

Uncle Shyam
9880914509
=========================================================

ಆತ್ಮೀಯ ರ೦ಗಾಸಕ್ತರೆ,


ನಮ್ಮ ತ೦ಡವು ದಿನಾ೦ಕ ೮, ಆಗಷ್ಟ್ ೨೦೧೦ (ಭಾನುವಾರ) ದ೦ದು "ಶಾಲಭ೦ಜಿಕೆ" ನಾಟಕದ ಮರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಆರ್.ಟಿ. ನಗರದ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಕಲಾ ಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಜೆ ೭ಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಬ೦ದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ತಾವೂ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ. 

ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. 


ಇಂತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ,

ಅ೦ಕಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ 
9880914509

No comments:

Post a Comment