Sunday, May 10, 2015

ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ – ಬಿ.ಸುರೇಶ ರವರ ನಾಟಕ “ಷಾಪುರದ ಸೀನಿಂಗಿ – ಸತ್ಯ”

ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ – ಬಿ.ಸುರೇಶ ರವರ ನಾಟಕ “ಷಾಪುರದ ಸೀನಿಂಗಿ – ಸತ್ಯ” ವನ್ನು ರಂಗಶಂಕರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾಂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು “ರಂಗಶಂಕರ” ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರಲಿ.

Team Antharanga in association with Rangashankara presents two shows of B. Suresha’s Kannada play “Shapurada Seeningi – Satya” under the direction of Archana Shyam on 30th May at Rangashankara at 3:30 PM and 7:30 PM respectively. Need all your wishes. 

No comments:

Post a Comment