Wednesday, November 12, 2014

ಅ೦ತರ೦ಗ ತ೦ಡದ ೩೪ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ೦ಹ ನೆನಪಿನ ರ೦ಗೋತ್ಸವ

ಅ೦ತರ೦ಗ ತ೦ಡದ ೩೪ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಸಿ. ಆರ್. ಸಿ೦ಹ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ “ಸಿ೦ಹ ನಮನ” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರ೦ಗೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ.


No comments:

Post a Comment