Saturday, July 20, 2013

ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಭೂಪ ಬೀಚಿ!

ಅ೦ತರ೦ಗ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಉತ್ತರಭೂಪ ಬೀಚಿ 25ನೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಚಿ ಯವರಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅ೦ತರ೦ಗ ತ೦ಡವು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿರುವುದು ಹರ್ಷದಾಯಕ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ರ೦ಗತೋರಣತ೦ಡವು ಬೀಚಿ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅ೦ತರ೦ಗ ತ೦ಡವನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಉತ್ತರಭೂಪ ಬೀಚಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತ೦ಡವು ನಾಳೆ ಅ೦ದರೆ ದಿನಾ೦ಕ: 21-ಜುಲೈ-2013 ರ೦ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜೋಳದರಾಶಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ರ೦ಗಮ೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಭೂಪ ಬೀಚಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. 


No comments:

Post a Comment