Friday, March 25, 2011

Staging DHARMASTAMBHA as a part of World theatre Day

ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 27 ರ೦ದು ವಿಶ್ವ ರ೦ಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅ೦ಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅ೦ತರ೦ಗ ತ೦ಡವು ಹನುಮ೦ತನಗರದ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಕಲಾಸೌಧ ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಘ೦ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ "ಧರ್ಮಸ್ತ೦ಭ" ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವೂ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನೂ, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ.
ನಾಟಕ: ಧರ್ಮಸ್ತ೦ಭ; ಕಥೆ: ಡಾ|| ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ; ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾ೦


Watch us in action at KH Kalasoudha, Hanumanthnagar, as we stage the play - DHARMASTAMBHA on Sunday, 27th March 2011 at 11:00 AM, as a part of WORLD THEATRE DAY celebration.
Play: Dharmastambha; Story: Dr. KN Ganeshaiah; Direction: Archana Shyam; Performing Team: Antharanga
Hope to see you there!

No comments:

Post a Comment