Wednesday, December 29, 2010

Dharma Stambha - New Production for the new year 2011

 ಅ೦ತರ೦ಗ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೊಸ ನಾಟಕ - ಧರ್ಮ ಸ್ತ೦ಭ
ತಾರೀಖು: ಜನವರಿ ೩, ೨೦೧೧
ಸ್ಥಳ: ರವೀ೦ದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ
ಸಮಯ: ಸ೦ಜೆ ೭ಕ್ಕೆ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾ೦
ಮೂಲ ಕಥೆ: ಡಾ|| ಕೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶಯ್ಯ
ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಕರೆತನ್ನಿ.
- ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಶ್ಯಾ೦

Team Antharanga presents new play - Dharma Stambha
Will be staged on 3rd January 2011 at Ravindra Kalakshetra.
Directed by - Archana Shyam
Story by: Dr. K.N. Ganeshaiah
Please do come and encourage us!
Regards,
Ram and Archana Shyam

No comments:

Post a Comment